Als dagbezoeker, waar kan ik dan parkeren?

Vanaf 8 november a.s. start de grootschalige renovatie van de parkeerplaats. Door deze werkzaamheden zal vanaf 8 november tot 17 december a.s. de centrale parkeerplaats en ingang niet bereikbaar zijn. In deze tussenliggende periode is een tijdelijke ingang van het park gesitueerd 300 meter verder dan de bestaande ingang. Via daar kunt u het park oprijden. Als u als dagbezoeker komt kunt u uw auto parkeren op de centrale parkeerplek, gesitueerd na de tijdelijke ingang. Middels bebording wordt u al wandelend verwezen naar het hoofdgebouw.