Waarom worden bungalows gecategoriseerd?

Binnen de verhuurbungalows van de bungalowtype Classic en Bosvilla is een onderling verschil in de staat van onderhoud en uitvoering merkbaar. Om dit inzichtelijk te maken zullen alle verhuurbungalows van dat type worden gecategoriseerd. De inspectie bepaalt a.d.h.v. de score in welke categorie de bungalow valt. De categorisering loopt van – A (goed), B (voldoende) en C (ondermaats).

De categorisering bepaalt uiteindelijk ook de prioritering in verhuur. Een A-categorie bungalow zal als eerste worden verhuurd – tegen in veel gevallen een hogere huurprijs – waarna vervolgens de B- en uiteindelijk de C-bungalows worden bezet. Op deze manier ontvangen de gasten die als eerste boeken – en in veel gevallen een hoge huurprijs betalen – de beste bungalow. Ook ontvangt de eigenaar van een kwalitatief goede bungalow meer huuropbrengst, hetgeen goed onderhoud en tijdig restylen beloond.