Status WIFI netwerk

Helaas kan het voorkomen dat er een storing is aan het netwerk op het park. Dit kan meerdere oorzaken hebben. In veel gevallen worden wij hier door onze leverancier vroegtijdig van in kennis gesteld omdat er een automatische melding volgt na constatering van een storing. Om te bekijken of de storing bij ons bekend is en welke vervolgacties eventueel worden genomen kunt u onze statuspagina raadplegen. Deze wordt actueel bijgehouden.