Informatievoorziening

Benieuwd naar meer informatie over de ontwikkeling op het naastgelegen perceel. Er wordt met regelmaat informatie gedeeld over de voortgang. Via onderstaande knop kunt u naar alle berichten gaan die betrekking hebben op de ontwikkeling.

Bekijk alle artikelen

 

Klankbordgroep

Er is op initiatief van Parkveld een klankbordgroep in het leven geroepen bestaande uit bungalow eigenaren van Bungalowpark Hoenderloo en Parkveld. Het doel van dit klankbord is het geven van gevraagd en ongevraagd advies omtrent de communicatie, inrichting en beleid gedurende de ontwikkeling. De volgende personen nemen hierin zitting;

  • Mevr. Prinsen (bungalow Hersthooi) (email: capri1nl@gmail.com)
  • Mevr. Godschalk (bungalow Foelie) (email: lara.godschalk@gmail.com)
  • Dhr. en mevr. Schimmel (bungalow Hoefblad)
  • Dhr. Nuiver (bungalow Tabasco)
  • Dhr. Paerl (directie Natuurparken Beheer)

Mevrouw Prinsen en Goldschalk kunt u bereiken in het geval van vragen. Zij zullen indien nodig de vraagstukken inbrengen in het klankbord overleg.